pěvecký sbor Mgr. Emilie Smutné


Další informace - čtěte vše pozorně!!!!

22.11.2010 05:59

   Ahoj zpěváčci! V předchozí zprávě jsem Vám doplnila a upravila některé údaje. A mám pro Vás ještě další 2 vystoupení, která bychom měli absolvovat. 1.) V pátek 10. 12. ve Společenském domě Casino pro Lázně ( Vánoční večírek pro zaměstnance - asi 500 lidí).Mělo by to být tak na 15 minut v době 18.00 do 18.30 hod. hod.Asi by zpívala jen nejstarší děvčata. Podrobnosti Vám řeknu na zkoušce!!!

2.) V neděli 19.12.  ve 14.00 hodin na Kolonádě na Vánočních trzích! Zpívali bychom to, co v Praze. Prosil mě o toto vystoupení pan R. Juřica  (Rampa) , který má letos organizaci Vánočních trhů na starosti. Slibuji, že už nic dalšího nebude.

Na zkoušce - tj. 23.11. si řekneme vše ostatní. Přijďte včas, na zkoušce bude p. uč. Smutný!!!    E.S.

—————

Zpět