pěvecký sbor Mgr. Emilie Smutné


Krásné prázdniny!

23.06.2011 22:54

Přeji všem zpěvačkám ze Skřivánků z JIHU nádherné prožití letních prázdnin a v září  v úterý ve 13. 45. hodin nashledanou!!!

                                                                                                                        E.Smutná

—————

Zpět