pěvecký sbor Mgr. Emilie Smutné


O nás

 

Pěvecký sbor na Základní škole JIH v Mariánských Lázních založil ve školním roce 1981/82 učitel LŠU Alexandr Smutný, který v té době externě vyučoval hudební výchovu na 2. stupni. Po dvou letech předal řízení sboru učitelce Emilii Smutné. V prvních letech byli členy sboru pouze žáci 2. stupně, později dostali možnost zpívat v tomto sboru také mladší zpěváčci. Za 35 let své činnosti se v řadách sboru vystřídaly stovky zpěváků. Sbor v jeho začátcích doprovázeli na klavír učitelé LŠU - p. uč. J. Jiran, p. uč. M. Hurtíková a p. uč. E. Heřmánková. Již 25 let spolupracuje sbor s Akordeonovým orchestrem Alexandra Smutného , který v tomto roce slaví 55 let od svého vzniku pod stejným vedením svého zakladatele, učitele a dirigenta. Nejvýznamnějšími akcemi již po mnoho let jsou tradiční vánoční koncerty těchto dvou těles. V začátcích této spolupráce se ke zpěvákům školy JIH přidávaly sbory ZUŠ, školy v Mar. Lázních -Úšovicích i smíšený pěvecký sbor Fontána. V posledních letech již zpívá sbor sám. Při koncertě bývá na pódiu vždy přes sto účinkujících. Při ostatních vystoupeních doprovází na klavír zpěváky ze školy JIH p. uč. Alexandr Smutný, který je pro sbor po celá léta velikou oporou a v posledních letech také Vladimír Smutný, hudebník Západočeského symfonického orchestru v Mariánských Lázních. Na soutěži pěveckých sborů v Karlových Varech v roce 2006 se Skřivánci z Jihu umístily ve stříbrném pásmu, klavírní doprovod obstarala absolventka plzeňské konzervatoře Barbara Benešová.Ve školním roce 2009/2010 náš sbor opět vybojoval stříbrné pásmo a ve své kategorii byl nejlepší. Na klavír nás doprovázela p. uč. ZUŠ Alena Koubková.  Každoročně sbor účinkuje v Penzionu pro seniory, při mnoha různých akcích školy,koncertuje na mariánskolázeňské kolonádě (Vánoční trhy, jarní koncerty,vítání budoucích prvňáčků, rozloučení se školním rokem), hostoval několikrát v německé partnerské škole ve Waldershofu. Měl možnost účinkovat pod taktovkou hudebního skladatele a dirigenta Miloše Boka ve spolupráci s mariánskolázeňským i karlovarským symfonickým orchestrem. Spolupracoval také s australským hudebníkem Peterem Mackeyem, který napsal pro děti písně v angličtině, se kterými sbor vystupoval v přírodě - u Prelátova pramene - ve spolupráci se sdružením Hravý pramen.Veliký úspěch měl náš sbor se svým samostatným hodinovým koncertem v Anglikánském kostele na konci školního roku 2009/10. Nezpomenutelným zážitkem bylo zpívání pod vánočním stromem na Staroměstském náměstí v Praze v prosinci 2010, kde měl sbor rovněž obrovský úspěch. Smutné bylo loučení v červnu 2011 na samostatném koncertě  v Anglikánském kostele, kde s námi naposledy vystupovala děvčata 9. A, která byla po dlouhá léta ozdobou a oporou Skřivánků.

 Členové sboru ve školním roce 2016/2017:

1. Smutný Petr - 1.B

2.  Strnadová Aneta - 2.B

3. Pytelková Gabriela - 2.C

4. Špačková Alena - 2.A

6. Henych Matyáš 2. - Úš.

7. Smutná Viktorie - 3.B

8. Skočík Jan - 3. A

9. Köhlerová Karolína 3.A

10.Harandzová Tereza - 3.A

11.Zichová Elizabeth - 3.A

12.Troch Matyáš - 3.A

13.Hálková Natálie - 3.A

14.Gernešová Adéla - 3.C 

15.Šmerdová Kateřina - 4.A

16.Benediktová Eliška -4.B

17.Kováčová Tereza - 4.B

18.Gernešová Eliška - 4.C

19.Zichová Natálie -5.A

20.Heltová Kristýna - 5.A

21.Zlatovská Lucie - 5.A

22.Pašková Barbora - 5.A

23.Vaňková Anna - 5.A

24.Hamerníková Lea - 5.A

25.Broučková Petra - 5.A

26.Novotná Tereza - 5.A

27.Šestáková Veronika - 5.A

28.Pešlová Natálie - 6.A

29.Maščáková Aneta - 6.B

30.Pánek Šimon - 6.B

31.Kováčová Klaudie -6.B

32.Vendula Šmerdová - G

 

 

 

 

Čestní členové:

1. Přikrylová Hana 

2. Košťálová Tereza

3. Hladíková Dagmar

4. Rochová Adéla 

5. Pátková Pavlína 

6. Bendová Veronika 

7. Rössnerová Barbora                                                                                                                                                

8. Šťastná Kristýna

9. Pešlová Lucie  

10.Henzlová Michaela

11.Slámová Jana

12.Štaudová Tereza 

13.Řezková Natálie 

14.Langášová Aneta

15.Pospíšil Marek                                                                                                                                                         

16.Vrubelová Věra                   

17.Wacková Denisa

18.Plachá Barbora

19.Hladíková Anežka

20.Hajíčková Marie

21.Hajíčková Lucie

22.Košťálová Denisa 

23.Slámová Michaela

24.Jirásková Anna

25. Ďorďajová Diana

26. Zemanová Alžběta

27. Kadalová Barbora

 


sbormistryně Emilie Smutná

V roce 1983/84 předal zakladatel pěveckého sboru pan Alexandr Smutný vedení tohoto tělesa své manželce Mgr.Emilii Smutné, která jej řídí doposud. Po dobu činnosti pěveckého sboru se neustále mění počet členů, kteří mají díky práci paní učitelky Smutné zájem o sborový zpěv. Na začátku školního roku 2012/2013 má sbor 56 zpěváků. Paní učitelka Smutná je nedílnou součástí tohoto tělesa, které vzorně reprezentuje svou školu i město Mariánské Lázně.