pěvecký sbor Mgr. Emilie Smutné


Nové důležité informace pro členy sboru!!!!

02.12.2009 05:09
  • V pátek 4. 12. se sejdeme na kolonádě ráno v 6,50 hod.u fontány na natáčení                                             do snídaně s Novou.Přineste mi do čtvrtka podepsané informace pro rodiče,že vědí                                                           o tom, že vás mají ráno na tu kolonádu dopravit a zpět půjdeme do školy společně.                                                      Vrátíme se asi na třetí vyučovací hodinu. Oblékněte se teple!!!! Červené čepice                                                            vám rozdám až na místě.
  • V neděli 6. 12.  se sejdeme na kolonádě ve 12,45 hod. také u fontány.                                                                Naše vystoupení na Vánočních trzích začíná přesně ve 13,00 hodin!!!                                                                  Zpíváme půlhodinový program. Oblečeni budete stejně jako v pátek.
  • Zkoušky, které měly být v sobotu v ZUŠ, budou v hotelu Monty!!!!!                                                                                          V sobotu  5.12.  od 9,00 do 11,00 hod. a v sobotu 12.12. od 9,00 do 11,00 hod.                                               Vcházet budete vždy zadem kolem bazénu jako vždy. Nechoďte hlavním vchodem!                                                    Vezměte si s sebou pití a svačinku.
  • Vstupenky, které jste si objednali, si vyzvedávejte co nejdříve                                                                                 v CK RICHTERTOUR v pasáži Omega ( vedle hotelu Polonia u paní Šárky Richterové !                                                  ( Adresa -  Hlavní 705, Telefon: 603 805 430 ,pevná l.: 354 673 141). Týká se to rovněž všech,

    kteří si budou vstupenky zajišťovat sami!!!!! ( Cena je  130,- a 110,- Kč)

   Choďte poctivě na všechny zkoušky a doma se učte zpaměti hlavně texty,                                                                    ať nám to všechno dobře dopadne!!!!!!!

                                                                                                        E.S.

—————

Zpět