pěvecký sbor Mgr. Emilie Smutné


Pěvecký sbor začíná v říjnu!

17.09.2012 18:51

Informace pro všechny členy  a nové zájemce o zpěv v našem sboru:

V tomto školním roce budeme pracovat jako žáci Školy hudby Alexandra Smutného, který bude na každé naší zkoušce přítomen jako korepetitor. Ale budeme stále reprezentovat naší školu pod názvem SKŘIVÁNCI Z JIHU.Budeme vystupovat vždy pro potřeby naší školy.

Zkoušky žáků prvních tříd budou pravidelně  každý čtvrtek 5. vyučovací hodinu, tj. od 11.45 hod. do 12.30 hod., budeme tedy končit 5 minut před zvoněním, v jídelně na děti dohlédne p. vychovatelka K. Poláková.První zkouška je 4. října!

Zkoušky žáků  druhých tříd budou pravidelně každou středu 5. vyučovací hodinu, tj. od 11.45 hod. do 12.30 hod., budou tedy rovněž končit 5 minut před zvoněním, aby se mohli v klidu naobědvat i ti žáci, kteří jdou od 13.00 hod.  na anglický jazyk nebo na mažoretky. První zkouška je 3. října!

Zkoušky žáků 3. - 9. tříd budou pravidelně každý čtvrtek 6. vyučovací hodinu, tj. od 12. 45 hod. do 13. 30 hod.

První zkouška je 4. října!

Všechny zkoušky se budou konat ve třídě 1.A (učebna č. 44) uč. E. Smutné

Měsíční poplatek - 40 Kč, to znamená za 1. pololetí 160 Kč.

Způsob placení se všichni dozví na první zkoušce !

Žádné peníze v hotovosti s sebou nenosit!        Těší se na Vás vedoucí pěv sboru uč. Emilie Smutná

—————

Zpět