pěvecký sbor Mgr. Emilie Smutné


Program činnosti pěveckého sboru Skřivánci z Jihu do konce kalendářního roku 2010.

15.11.2010 18:05

Zdravím všechny zpěváčky!  Slíbený program akcí, zkoušek a repertoár, který nás v této době čeká:

1. Adventní zpěvy . Staroměstské náměstí -Praha - 3. 12. 2010 v 15.30 hod. - půlhodinové vystoupení

2. Vánoční vystoupení na Kolonádě pro Falkensteiner hotel - 11. 12. 2010 v 16.00 hod. - půlhodinové v.

    Program: 1. Nebeští kavalérové

                 2. Omnis mundus jocundetur

                 3. Ten sníh, co kreslil pan Lada

                 4.Těšíme se na Ježíška

                 5. Vánoční suita

                 6. Co se stalo nenadále

                 7. V půlnoční hodinu

                 8. Slyšte, slyšte pastuškové

                 9. Splnilo se písmo svaté

                10. Tichá noc

                11. Purpura

                12. Vždyť jsou Vánoce                                !!!!!!     Připravíme si ještě do rezervy písně:

                13. Bim bam                                                          Pokoj všem lidem

                14. Šťastné Vánoce                                               Pásli ovce Valaši

                15. Rolničky  + Veselé Vánoce

Oblečení :    Teplé ( teplé boty!) - civil + červené čepice( mám u sebe já!)

Do Prahy odjíždíme autobusem v pátek 3. prosince v 11. 30 hod. od školy. Zpíváme na Staroměstském náměstí na otevřeném pódiu . Začínáme tento den jako první v 16.00 hodin a budeme zpívat půl hodiny. Hned potom odjíždíme domů!!!!! Jedeme po obědě v jídelně - budete se učit jen první tři hodiny. S sebou si vezměte svačiny, pití, kapesné (rozchod na Staroměstském náměstí bude asi půl hodiny po příjezdu do Prahy, v 15.30 musíme být u pódia!). Vrátit bychom se mohli do 19,00 hodin ke škole.   Na kolonádě se sejdeme v sobotu 11. prosince v  15.30 hod.před orchestřištěm (podrobnosti ještě upřesním !) Zpíváme bez klavírního doprovodu (a capella), pouze s flétnou - T. Štaudová - tóny na zač.

             

3. Tradiční Vánoční koncert ( letos zpíváme již po šestnácté!) s Velkým akordeonovým orchestrem ve Společenském    domě Casino v sobotu 18. prosince v 19.00 hodin. ( asi dvouhodinový program)

4. Hotel Monty -ve středu 22. prosince ve 20.00 hod. ( asi hodinový program)

   Program: V 1. polovině  koncertu -pouze nejstarší zpěváci - Tornero (italsky) + sólo N. Klusáková

                2. polovina koncertu - vánoční = celý sbor:

                         1. Poslyšte s radostí naše zpívání

                         2. Radostně budem zpívati

                         3. Gloria ( sólo + sbor)

                         4. Vzhůru, vzhůru pastouškové (sólistky + sbor)

                         5. Pastorella -  Pojďme , bratře, k Betlému ( sólový dvojhlas + sbor)

                         6. Bratři, já jsem slyšel z nebe hlas  ( sóla + sbor)

                         7. Slyšeli jsme v Betlémě

                         8. Pásli ovce Valaši

                         9. Tichá noc (sólo + sbor)

                        10. Krkonošské koledy - výběr

                        11. Stecker - koledy - Veselé v. hody,Co to znamená, Nesem vám noviny, Ráda bych k B. - sólo,Dej Bůh

                             štěstí, Půjdem spolu, Narodil se K. pán

                        12. Bim bam

                        13. Merry Christmas everyone (sólo + sbor)

                        14. Rolničky + Veselé Vánoce

                              ( Je možné, že něco ubereme nebo ještě změníme - podle toho, jak vám to půjde a jak budete

                                poctivě chodit na zkoušky a budete znát zpaměti všechny texty!)

Oblečení:  Děvčata v 1. polovině - černo oranžové - jako na jarním plese

              Slavnostní = černé sukně ( kalhoty) + bílé halenky s dlouhým rukávem + červené vesty + černé boty + červené čepice v závěru koncertu)

              Zkoušky : 1. Pravidelné úterky - 16. 11., 23. 11. ,30. 11. ,7. 12., 14. 12.- začínáme přesně ve13.45 hod.!!!!

                            2. Sobotní zkoušky (asi v ZUŠ) -4. 12. a 11. 12. od 9.00 do 11.00 hod.

                            3. Ranní zkoušky  - příprava na Prahu a kolonádu - stř. 24.11., čt. 25.11. a pá 26.11.

                                                      - příprava na  Casino - stř.1.12.,řčt. 2.12.

                                                      - příprava na Prahu = generálka - pá.3.12.

                                                      - příprava na Casino -stř. 8.12.,čt. 9.12.

                                                      - příprava na kolonádu - pá. 10.12.

                                                      - příprava na Casino - stř. 15.12,čt. 16.12.

                                       Začínáme vždy přesně v 7.15 hod. do 7.45 hod. !!!!!!!!! ( Choďte včas!)

                           4. Generálka - sobota 18. 12. od 9.00 do 11.00 hod.

         Na Monty  22.12.se sejdeme asi v19.30 a program bude asi hodinový, tzn. nebude se zpívat všechno jako v Casinu

                - ještě upřesníme!

             Choďte na všechny zkoušky včas, noste si s sebou všechny potřebné noty, ale učte se texty zpaměti!!!

             Pokud nebudete moci z vážných důvodů na některou zkoušku přijít, včas se omluvte! Věřím, že se nám i letos

             vánoční zpívání podaří!                                                        E.Smutná

                                                   

        P.S. Pro starší děvčata a D. Wackovou - mimořádné zkoušky budou ve čtvrtek od 17.00 hod.

                 do 18.00 hod. E.S.

               

 

 

—————

Zpět