pěvecký sbor Mgr. Emilie Smutné


Programy vystoupení a zkoušky

09.11.2009 22:09

1. Natáčení do snídaně s Novou ( 4. 12. - 7.00 hod. - 8.30 hod. - Kolonáda)

   - Vánoční suita

   - Slyšte pastuškové

   - V půlnoční hodinu

  - Vždyť jsou Vánoce

   - Bim bam

2.Vánoční trhy ( 6. 12. - 14.00 hod. - 14.45 hod. - Kolonáda)

   - Vánoční suita

   - Ejhle chasa naša

   - Sem pojďte

   - Ten sníh, co kreslil pan Lada

   - V půlnoční hodinu

   -  Co se stalo nenadále

   - Slyšte pastuškové

   - Vždyť jsou Vánoce

   - Šťastné Vánoce

   - Těšíme se na Ježíška

   - Bim bam

   - Rolničky + Veselé Vánoce

Rezerva : Purpura, Steckerovy koledy - výběr

3. Vánoční koncert s Velkým akordeonovým orchestrem ( 19. 12. -19.00 - 21.00 hod.- Casino)

     - Krkonošské koledy - výběr

     - Vánoce malých zpěváčků - výběr

     - Zelená se louka

     - Podkrkonošské koledy - Hola, hola a  Kubo Matouši - kánon

     - Ejhle chasa naša

     - Sem pojďte

     - Ten sníh, co kreslil pan Lada

    -  Tichá noc

    - Stecker - 2 vstupy : 1) Bratři a sestřičky

                                   2) Spi slaďounce

                                   3) Na nebi andělé

                                   4) Dej Bůh štěstí

                                   _______________

                                   5) Veselé vánoční hody

                                   6) Co to znamená

                                   7) Nesem vám noviny

                                   8) Ráda bych k Betlému

                                   9) Veselte se, radujte se

                                  10) Půjdem spolu do Betléma

                                  11) Narodil se Kristus Pán

- Bim bam

- Rolničky + Veselé Vánoce

- Marry Christmas

4. Vánoční koncert s Ak. orchestrem v hotelu Monty ( 22.12. v 19.30 - 20.30 hod.)

   Program sestavíme  podobný jako 19. 12. , ale bude kratší!!!

ZKOUŠKY:

      1.  Úterý 17. 11. odpoledne s klavírem (p. uč. Smutný)  - 14.00 - 16.00 hod. - Důležitá zkouška!!!!!!!

      2. Úterky - 13.45 - 15.15 hod. - 24. 11., 1.12., 8.12. a 15.12.   = 4x

      3. Soboty -  8.30 - 11.00 hod. -  v ZUŠ (svačina, přezůvky) -28.11., 5.12.a  12.12.  = 3x

      4. Ranní zkoušky - 7.15 - 7.45 hod. - středa 25.11., čtvrtek 26.11., středa 2.12., čtvrtek 3.12.,

                                                      - pondělí 7.12., úterý 8.12., středa 9.12., čtvrtek 10.12,

                                                      - pondělí 14.12., úterý 15.12.,středa 16. 12., čtvrtek 17. 12. = 12x

      5. Generálka - sobota 19.12. - asi od 9.00 do 11.00 hod. v Casinu

 

 Zpíváme ve slavnostním oblečení!!!!!!!!! ( 19. a 22. 12)                                                                                            4. a 6. 12. na Kolonádě v civilu - teplé oblečení + červené čepice ( mám u sebe já)!!!

 Texty se naučíme všechny zpaměti!!!!!!!!!!!!!

 Nepřítomnost vždy včas omluvit!!!!!!                              E.S.

 

 

—————

Zpět