pěvecký sbor Mgr. Emilie Smutné


Vánoční koncert na jedničku!

15.12.2015 04:28

Ráda bych touto cestou poděkovala celému pěveckému sboru Skřivánci z Jihu za vynikající reprezentaci školy Jih i celého našeho města  na již 24. VÁNOČNÍM KONCERTU AKODEONOVÉHO ORCHESTRU ALEXANDRA SMUTNÉHO, který se konal v podvečer 12. prosince ve zcela vyprodaném Společenském domě Casino v Mariánských Lázních. Po první polovině, kde účinkoval samotný orchestr a se  svými pěveckými sóly se představily  bývalé členky našeho sboru Dáša Hladíková a Míša Slámová, nastoupilo na pódium 53 zpěváků - Skřivánků - současných i bývalých žáků naší školy. Se svým více než hodinovým vystoupením plným vánočních melodií a koled za doprovodu orchestru navodili tu správnou předvánoční atmosféru. Za vynikajícím výkonem všech členů pěveckého sboru je mnoho poctivé práce nejen na běžných zkouškách, ale také na ranních a sobotních a záleží i  na domácí přípravě! A  to všechno jsme letos zvládli! Zpívali jste vše zpaměti a to je obzvlášť pro ty nejmenší velmi náročné.Veliká pochvala Vám náleží také za vzorné chování během generální zkoušky, před koncertem i během vystoupení!

Mnoho rodičů i hostů za mnou přicházelo, abych Vás pochválila a já touto cestou tak činím a věřte, že i mně jste udělali velikou radost! Škoda, že se ani letos nezúčastnil našeho koncertu nikdo z vedení školy , ale moc si vážíme toho, že přišlo alespoň několik učitelů a moc jim děkujeme. Ani nevíte, jak své třídní i vedení vždy hlavně ti malí zpěváčci vyhlíží. Myslím, že tento podvečer byl pro všechny zúčastněné strávený příjemně.

Obovské poděkování náleží všem bývalým členkám sboru, které si s námi každoročně přijdou zazpívat. Máme z toho velikou radost,jejich hlasy jsou ozdobou celého koncertu. Přejeme jim všem hodně úspěchů ve studiu na vysokých školách, které si zvolily!

Mnoho díků patří také rodičům všech zpěváčků, bez jejich pomoci a podpory by to tak jednoduché nebylo.

A samozřejmě nás všechny účinkující i hosty koncertu velice potěšila přítomnost pana starosty ing. Petra Třešňáka a obou místostarostů pana ing. arch. Vojtěcha Franty a pana Martina Hurajčíka. Moc jim za jejich přízeň děkujeme  a vážíme si toho, že si dokázali najít pro nás čas. Věříme, že i pro ně byl tento podvečer příjemným předvánočním zastavením.

Dovolte mi, abych Vám všem popřála krásné vánoční svátky! Pohodu, klid a mnoho radosti mezi lidmi, které máte rádi!

Se zpěváčky se sejdeme až po Novém roce ve čtvrtek 7. ledna 2016 ve 14.00 hodin u mne ve třídě. Těším se na Vás!

                                                                                                                        Emilie Smutná

—————

Zpět