pěvecký sbor Mgr. Emilie Smutné


Vánoční koncert s Akordeonovým orchestrem v roce 2015!

24.10.2015 18:59

 Vánoční koncert s Akordeonovým orchestrem Alexandra Smutného

        se bude letos konat již 12. prosince 2015 ve Společenském domě Casino!

        Začátek bude tentokrát také dříve, a to v 17.00 hodin!!!!

           Vstupenky na koncert v předprodeji od 12. listopadu 2015 u paní Šárky Richterové

        v pasáži Omega u Infocentra ( telefonní číslo: 603 805 430)

 

Informace pro zpěváky: Kromě povinných zkoušek ve čtvrtek, mají všichni možnost docvičit to, 

co jim ještě moc nejde , na ranních zkouškách ( od 7.15 do 7.45 hod) , a to: úterý 1.12., středa 2. 12.,

                                                               čtvrtek 3.12., úterý 8.12.,středa 9.12.)

         Důležité sobotní zkoušky s akordeony od 9.00 do 11.00 hod.v malé tělocvičně naší školy:   

                                28. listopadu a 5. prosince     !                

Informace o oblečení a repertoáru dostanou všichni zpěváci na zkoušce!

Na zkoušky nosit noty srovnané podle programu, doma se učit texty zpaměti!

Na koncertě zpíváme vše zpaměti!!!!!!!!!                

Děkuji všem zpěváčkům i jejich rodičům za přípravu na tento koncert!    E. Smutná

—————

Zpět