pěvecký sbor Mgr. Emilie Smutné


Vystoupení v HŠ pro Městský úřad v Mar. Lázních

13.12.2014 07:06

V pátek 12. prosince 2014 jsme měli jedno z nejhezčích a nejpříjemnějších vystoupení!

Byli jsme pozváni, abychom zazpívali při zahájení předvánočního posezení všech zaměstnanců 

 Městského úřadu v Mariánských Lázních. Už při nástupu na nás dýchla příjemná přívětivá

 atmosféra, zpívalo se nám opravdu moc hezky. Na klavír nás tenokrát doprovázel

 perfektně pan Vladimír Smutný. Na flétničku si s klavírem a s naším zpěvem 

zahrála Petra Broučková,žákyně 3.A. Přítomní nám nejen moc tleskali,

 ale také si s námi zazpívali. Na závěr jsme za odměnu dostali dárkový balíček a

opravdu  nás potěšila slova uznání a díků z úst nového pana starosty

 Ing.arch. Vojtěcha Franty, který za námi přišel po vystoupení do šatny,

 aby nám poděkoval a popřál krásné Vánoce.Bylo to pro nás všechny moc milé!

 

—————

Zpět